สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก น้ำตกอลังการ เรือสำราญ Sea View 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก น้ำตกอลังการ เรือสำราญ Sea View 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
 • ทัวร์ : Denmark [ เดนมาร์ก ]
 • เที่ยวเมือง : Copenhagen (โคเปนเฮเกน) Gol (กอล) Oslo (ออสโล) Karlstad (คาร์ลสตัด) Stockholm (สต็อกโฮล์ม) Flam (ฟลัม)
 • สายการบิน : Emirates
 • โดย : go365travel-GO
 • รหัสโปรแกรม : T9678
 • Code : QQGO3ARN-EK007
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
สต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-คาร์ลสตัด-ออสโล-เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์-กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า-น้ำตกจอสฟอสเซ่น-กอล-ออสโล-ถนน คาร์ล โยฮันส์ เกท-ล่องเรือสำราญ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ท่าเรือนูฮาวน์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ปราสาทโรเซนบอร์ก-สนามบินโคเปนเฮเกน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
19 พ.ย. 2567 - 26 พ.ย. 2567
79,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-11-20 2024-11-2001:05 - 05:00EK385
DXB - ARN2024-11-20 2024-11-2008:20 - 12:40EK157
CPH - DXB2024-11-25 2024-11-2514:20 - 23:45EK152
DXB - BKK2024-11-26 2024-11-2603:50 - 12:55EK376
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

03 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
79,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-12-04 2024-12-0401:05 - 05:00EK385
DXB - ARN2024-12-04 2024-12-0408:20 - 12:40EK157
CPH - DXB2024-12-09 2024-12-0914:20 - 23:45EK152
DXB - BKK2024-12-10 2024-12-1003:50 - 12:55EK376
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

26 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
95,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - DXB2024-12-27 2024-12-2701:05 - 05:00EK385
DXB - ARN2024-12-27 2024-12-2708:20 - 12:40EK157
CPH - DXB2025-01-01 2025-01-0114:20 - 23:45EK152
DXB - BKK2025-01-02 2025-01-0203:50 - 12:55EK376
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 9-10 เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates (EK) ROW T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เวลานัดหมายเปลี่ยนเป็น 22.00 น.*
วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)สนามบินอาลันดา - สต็อกโฮล์ม - เมืองเก่ากัมลาสตัน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – คาร์ลสตัด (สวีเดน)

02.50 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK377 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เที่ยวบิน BKK-DXB เปลี่ยนเป็น EK385 เวลาบิน 01.05 น.*
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางถึงดูไบ เปลี่ยนเป็น 05.00 น.*
08.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK157 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางจากดูไบ เปลี่ยนเป็น 08.20 น.*
13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม อาลันดา กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เดินทางถึงสต๊อกโฮล์ม เปลี่ยนเวลาถึงเป็น 12.40 น.*

นำท่านชม กรุงสต็อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวียจนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” กรุงสต็อกโฮล์มประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึง 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน Gamla Stan ในภาษาสวีเดนแปลว่า "เมืองเก่า" เมืองเล็กๆ ที่เรียงรายไปด้วยอาคารแบบยุคกลางสีสันสดใส ภายในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ เมืองกัมลาสตันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในยุโรป

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa Museum สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาชาวไวกิ้งและเหล่าเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และถูกตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียอีกด้วย (กรณีพิพิธภัณฑ์เรือวาซาไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่านละ 500 บาท)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ลสตัด Karlstad เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ อีกทั้งยังเป็นอดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1584 โดย "ดยุค ชาร์ล" ซึ่งต่อมาคือ "กษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่า "Karl-stad" ตามพระนามของพระองค์ ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Winn, Karlstad หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

คาร์ลสตัด (สวีเดน) –ออสโล – เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – เมืองกอล (นอร์เวย์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงออสโล Oslo ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากโตเกียว และลอนดอน ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ Frognor Sculoture Park ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ "กุสตาฟ วิกเกแลนด์" ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักจากหินแกรนิตเพียงก้อนเดียว และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" ซึ่งมีความสูงถึง 17 เมตร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอล Gol (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pers Hotel, Gol หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4

กอล –ฟลัม – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบาน่า - น้ำตกจอสฟอสเซ่น – กอล (นอร์เวย์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม Flam ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด Sognefjord มุ่งหน้าสู่ เมืองกุดวานเก้น Gudvangen ซึ่งฟยอร์ดนี้นอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคือ "Narrow Fjord" ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ำตกนับร้อยสาย สำหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน้ำแข็งในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งซองฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล The World famous flam-banen เส้นทางรถไฟที่เรียกได้ว่าเป็นสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ (Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World) ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ให้ท่านได้ชมน้ำตกจอสฟอสเซ่น Kjosfossen จุดท่องเที่ยวไฮไลค์ของรถไฟสายโรแมนติก ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 225 เมตร น้ำตกไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอล Gol
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pers Hotel, Gol หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5

กอล –ออสโล - ถนน คาร์ล โยฮันส์ เกท (นอร์เวย์)- ล่องเรือสำราญ DFDS Seaways - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล Oslo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงออสโล, ป้อมปราการอาเกอชุส สถานที่สำคัญประจำเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท Karl Johans Gate ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชีวิตชีวา และ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารมากมายตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้เวลาท่านได้อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพัก Sea View cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท)
วันที่ 6

DFDS - โคเปนเฮเกน – รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เรือเทียบท่าเดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์จากเรือ รถโค้ชรอรับท่านท่าเรือ นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นนางเงือกน้อย Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญเทียบท่าอยู่ นำท่านชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน Gefion Fountain น้ำตกที่มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้"
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace จากบริเวณด้านนอก พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ภายในถูกตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรือที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญประจำเมืองโคเปนเฮเกน โดยท่านจะได้เห็นบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนหลากสีสันสดใสราวกับเทพนิยายเรียงกันอยู่ริมท่าเรือ โดยนูฮาวน์นั้นเป็นท่าเรือที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของ King Christian ที่ 5 เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1670 – 1675 และเคยถูกทิ้งร้างไปพักหนึ่ง ก่อนที่ช่วงทศวรรษ 60 จะมีการปรับปรุงท่าเรือจนกลายเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากมาเยือนในเวลาต่อมา นำท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ City Hall จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และให้ท่านเดินเล่นบนถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก ย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street โดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่น และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนสตรอยก์
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Scandic Sydhavnen, Copenhagen หรือเทียบเท่า
วันที่ 7

โคเปนเฮเกน – ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบินโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามของปราสาทโรเซนบอร์ก Rosenborg Castle ปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
11.00 ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี Tax Refund และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
15.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK 152 *กำหนดเดินทาง 19-26 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. และ 26 ธ.ค.67-2 ม.ค.68 เที่ยวินที่ EK152 เปลี่ยนเวลาบินเป็น 14.20 น.*
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 8

สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - สนามบินสุวรรณภูมิ

03.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK376
13.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้)

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900 บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)
 8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)