ฮ่องกง สายมูเรียกพี่ เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

ฮ่องกง  สายมูเรียกพี่ เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)
  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Shantou (ซัวเถา) Shenzhen (เซินเจิ้น) Hong Kong (ฮ่องกง)
  • สายการบิน : Emirates
  • โดย : go365travel-GO
  • รหัสโปรแกรม : T9699
  • Code : QQGO1HKG-EK041
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ขอพรเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น
สักการะพระศรีศากยมุนีและเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ณ วัดฮงฟา
ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ
นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล
เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World
แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
เที่ยวชมและสัมผัสวัฒนธรรมของชาวฮากกา
ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ
นมัสการเจ้าพ่อเสือขอพรเรื่องธุรกิจการค้า ณ เฮียงบู้ซัว
ช้อปปิ้งจุใจ ฮ่องกง..ย่านจิมซาจุ่ย และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
08 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
21,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-08-08 2024-08-0814:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-08-11 2024-08-1121:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
21,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2023-08-22 2023-08-2202:50 - 12:30EK384
HKG - BKK2024-08-25 2024-08-2521:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

05 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
21,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-09-05 2024-09-0514.05 - 18.05EK384
HKG - BKK2024-09-08 2024-09-0821:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
21,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-09-12 2024-09-1214:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-09-15 2024-09-1521:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
21,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-09-19 2024-09-1914:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-09-22 2024-09-2221:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

10 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
23,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-10-10 2024-10-1014:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-10-13 2024-10-1321:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-10-19 2024-10-1914:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-10-22 2024-10-2221:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
23,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-10-23 2024-10-2314:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-10-26 2024-10-2621:30 - 23:45EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

25 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-10-25 2024-10-2514:05 - 18:05EK384
HKG - BKK2024-10-28 2024-10-2821:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

07 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-11-07 2024-11-0713:45 - 17:45EK384
HKG - BKK2024-11-10 2024-11-1021:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-11-21 2024-11-2113:45 - 17:40EK384
HKG - BKK2024-11-24 2024-11-2421:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

28 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-11-28 2024-11-2813:45 - 17:40EK384
HKG - BKK2024-12-01 2024-12-0121:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

05 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
23,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-12-05 2024-12-0513:45 - 17:40EK384
HKG - BKK2024-12-08 2024-12-0821:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

12 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-12-12 2024-06-1013:45 - 17:40EK384
HKG - BKK2024-12-15 2024-06-1021:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
22,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HKG2024-12-13 2024-12-1313:45 - 17:40EK384
HKG - BKK2024-12-16 2024-12-1621:00 - 23:15EK385.
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:00-18:05) – เมืองเซินเจิ้น

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 สายการบิน Emirates โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK384 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (CHEK LAP KOK) หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษ.. ซีฟู๊ด, เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
ที่พัก Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 2

วัดฮงฟา – วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – SEA WORLD – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุ 3 มิติ MANGROVE GROOVE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

ท่านเดินทางสู่ วัดฮงฟา (Hongfa Temple) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์เซียงหู หรือทะเลสาบนางฟ้าโอบล้อมด้วยภูเขาอันกว้างใหญ่ ชาวเซินเจิ้นนิยมมากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงาน ให้ท่านได้สักการะพระศรีศากยมุนีและเจ้าแม่กวนอิมพันมือเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมอาคารนิทรรศการวัฒนธรรมพุทธศาสนา อาคารพระคัมภีร์ และสวนพุทธศิลป์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Guan Yu Temple) เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนเซินเจิ้นนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ ซึ่งเทพเจ้ากวนอู เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ และยังเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรมและกล้าหาญ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hua Temple) วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของม่าจ้อโป๋ หรือ เจ้าแม่หม่าโจ้ว เทพเจ้าสตรีที่ได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน ชาวแต้จิ๋ว ท่านสามารถขอพรในเรื่องของ หน้าที่การงานให้สำเร็จ หรือขอให้หายป่วยจากโรคร้าย หรือการเดินทางให้มีความราบรื่นประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างขึ้นจากหินแกรนิตจำนวน 365 ชิ้น ซึ่ง ผู้ที่มากราบไหว้บูชาไปตลอดทั้งปีและที่ด้านหลังของรูปปั้นก็คือตัวอาคารหลักของวัดที่สร้างขึ้นตามแนวภูเขา ซึ่งยังมีทั้งหอคอยและป้อมปราการอยู่ในบริเวณเดียวกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ร้านหยก

นำท่านเดินทางสู่ SEA WORLD เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดฮิตที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเซินเจิ้น เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ และความบันเทิงเอาไว้มากมาย ซึ่งสามารถมาเดินเที่ยวเล่นแบบชิลๆ ได้ทั้งในยามกลางวันหรือกลางคืน และที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นร้านอาหารและโรงแรมที่ชื่อว่า “หมิงหัว” หรือที่เดิมมีชื่อว่า “ANCEVELLER” ซึ่งเป็นเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่สูง 9 ชั้น ยาว 168 เมตร กว้าง 21 เมตร มีขนาดระวางขับน้ำกว่า 14,000 ตัน ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นเรือของประธานาธิบดี ชาร์ล เดอ โกล (Charles de Gaulle) แห่งประเทศฝรั่งเศส
นำท่านแวะถ่ายรูปที่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ (Zhongshuge Bookstore) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า OH Bay Mall เป็นร้านหนังสือเปิดใหม่และสวยที่สุดในเซินเจิ้น ซึ่งได้รับคำชื่นชมว่ามีการออกแบบและตกแต่งที่สไตล์โมเดิร์น ภายในมีชั้นวางหนังสือทรงเกลียวที่วางต่อกันทั่วทั้งร้านราวกับนิทรรศการศิลปะ ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ และยังมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อ

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตงเหมิน (Dongmen Street) ที่คนส่วนใหญ่มาช้ออปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้าง เป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น ศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ สามารถเลือกซื้อของได้หลากหลายมาก รวมถึงสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ไอทีร้านอาหาร และสินค้าแบรนด์ต่างๆ อีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านชม โชว์น้ำพุ 3 มิติ (Mangrove Groove) เป็นการแสดงประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ท่านจะได้ชมความสวยงามของการแสดงและน้ำพุอย่างสุดอลังการ
ที่พัก Hong Li Lai Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 3

เมืองเซินเจิ้น – เมืองซัวเถา (โดยนั่งรถไฟความเร็วสูง) – เฮียงบู้ซัว (เจ้าพ่อเสือ) – เมืองเซินเจิ้น – หมู่บ้านฮากกา – ฮ่องกง (โดยรถโค้ช) – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 53 นาที) ** หมายเหตุ รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม

จากนั้นนำท่านสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮียงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้ว จะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวแล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมี ผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า พร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูพิเศษ.. ห่านพะโล้ต้นตำหรับ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน โดยรถโค้ช

นำท่านชม หมู่บ้านฮากกา (Gankeng Hakka Town) หมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮากกา เต็มไปด้วยอาคารโบราณมากมายล้อมรอบไปด้วยภูเขาและผืนน้ำ และเชื่อมต่อกับตรอกซอกซอยมากมาย มีอาคารหนานเซียงอายุกว่า 120 ปี คฤหาสน์จ้วงหยวนสร้างขึ้นในสมัยหย่งเจิ้ง หุบเขาเฟิ่งหวงสไตล์ฮุ่ยโจว และสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ป้อมปืน หอสังเกตการณ์ อาคารที่มีเสาค้ำถ่อ และอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวฮากกาและบ้านของชาวฮากกาที่มีอายุร่วมศตวรรษ **ท่านสามารถเช่าชุดจีนโบราณเพื่อไปถ่ายภาพกับบรรยากาศในหมู่บ้านได้ (ค่าบริการเช่าชุดฮั่นฝูสไตล์จีน 120 หยวน, ชุดจีนโบราณ 69 หยวน, แต่งหน้าทำผม 99 หยวน สามารถสอบถามได้กับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรถโค้ช หลังหลักจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue Of Stars) ที่มีการประทับตราลายมือดาราที่เคยประทับไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจับเลียบทางเดินริมน้ำตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชัด และถ่ายรูปคู่กับรอยพิมพ์ดาราโดยมีวิวตึกริมอ่าววิคตอเรียเป็นฉากพร้อมเพลิดเพลินกับวิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรีย

จากนั้นนำท่านแวะชม อะ ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ (A Symphony Of Lights) การแสดงแสงสีเสียงสุดยอดตระการตาทุกค่ำคืน ในเวลา 20.00 น. ทั่วอ่าววิคตอเรียในฮ่องกง เป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยในแต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ เข้ากับจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
วันที่ 4

วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหมั่นโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิ่มซาจุ่ย – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.30-23.45)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำฮ่องกง (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลินฟ้า (Lin Fa Temple) หรือวังดอกบัว วัดแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานของวัด โดยเคยมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้ ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา ชาวบ้านจึงรวมใจกันสร้างวิหารดอกบัว และประดับด้วยโคมดอกบัวต่างๆ เพื่อเป็นการสักการะบูชา และภายในวัดยังมี เทพเจ้าฮ่าวจื่อเอี๊ยะ หรือ เทพเจ้าสายนรก เป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องกตัญญู ที่เปี่ยมไปด้วยพลังหยิน ซึ่งเป็นพลังที่ขึ้นชื่อด้านเงินทองจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค ให้ท่านได้สักการะบูชาเสริมความเฮง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน ขอพรท่าน หว่องไท่ซิน ที่เชื่อกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกคำขอ” สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิกาอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yum Temple, Hung Hom) เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “พิธียืมเงินเทพเจ้า” เพื่อให้เรารํ่ารวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา โดยปกติทางวัดจะมีการจัดเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากนั้นในวันปกติก็สามารถมาทำพิธีขอได้ตามปกติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหมั่นโหม่ว (Man Mo Temple) เด่นในเรื่องขอพรด้านการเรียน เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่ที่ย่าน Sheung Wan และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหมั่นโหม่ทั้งหมดในฮ่องกง ภายในวิหารมีขดธูปแขวนตัดกับฉากหลังสีแดงและสีทองอันสง่างาม ทำให้บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ สร้างขึ้นสำหรับสักการบูชาเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น (Man) เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ (ด้านบุ๋น) และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น (Mo) หรือเทพเจ้ากวนอู เทพแห่งสงคราม (ด้านบู้) เทพด้านบู๊ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม

จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ (Jewelry Factory) ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกงที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่นี่มีร้านขายของมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอีกด้วย ที่สำคัญมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ เช่น Ocean Terminal, K11 ซึ่งมีแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Coach, Longchamp, Hemes, Giordano, Bossini และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
เย็น อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
21.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK385 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.    การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.    รายการทัวร์นี้มีลงร้านจิวเวอร์รี่, ร้านหยก และ ร้านบัวหิมะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ร้าน กรณีที่ท่านถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท/ท่าน
4.    ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 6,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี
5.    การชำระค่าบริการ
       5.1 กรุณาชำระ มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์สำหรับทำเอกสารเข้าประเทศ
       5.2 กรุณาชำระ ค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
       5.3 กรุณาชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
       5.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
6.    กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7.    กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

1.    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมฮ่องกง)
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.    เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.    ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ 
6.    ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
7.    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

1.   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.   ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
3.   ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.   ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.   ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
    *สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน*
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

GO1HKG3NHKGEK240808 เดินทางวันที่ 08 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-08-08 ถึง 2024-08-08 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-11 ถึง 2024-08-11 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK240822 เดินทางวันที่ 22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2023-08-22 ถึง 2023-08-22 02:50 - 12:30 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-08-25 ถึง 2024-08-25 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK240905 เดินทางวันที่ 05 ก.ย. 2567 - 08 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-05 ถึง 2024-09-05 14.05 - 18.05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-08 ถึง 2024-09-08 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK240912 เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-12 ถึง 2024-09-12 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-15 ถึง 2024-09-15 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK240919 เดินทางวันที่ 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-09-19 ถึง 2024-09-19 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-09-22 ถึง 2024-09-22 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241010 เดินทางวันที่ 10 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-10 ถึง 2024-10-10 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-13 ถึง 2024-10-13 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241019 เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-19 ถึง 2024-10-19 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-22 ถึง 2024-10-22 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241023 เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-23 ถึง 2024-10-23 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-26 ถึง 2024-10-26 21:30 - 23:45 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241025 เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-10-25 ถึง 2024-10-25 14:05 - 18:05 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-10-28 ถึง 2024-10-28 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241107 เดินทางวันที่ 07 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-07 ถึง 2024-11-07 13:45 - 17:45 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-10 ถึง 2024-11-10 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241121 เดินทางวันที่ 21 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-21 ถึง 2024-11-21 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-11-24 ถึง 2024-11-24 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241128 เดินทางวันที่ 28 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-11-28 ถึง 2024-11-28 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-01 ถึง 2024-12-01 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241205 เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-05 ถึง 2024-12-05 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-08 ถึง 2024-12-08 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241212 เดินทางวันที่ 12 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-12 ถึง 2024-06-10 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-15 ถึง 2024-06-10 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.
GO1HKG3NHKGEK241213 เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HKG 2024-12-13 ถึง 2024-12-13 13:45 - 17:40 avatar-img EK384
HKG - BKK 2024-12-16 ถึง 2024-12-16 21:00 - 23:15 avatar-img EK385.